Hoe zit het met de fietspaddenstoel?

In 1894 werden de eerste bewegwijzeringsborden in Nederland geplaatst. Aan het begin van de 20ste eeuw werden deze borden vaak willekeurig geplaatst zonder rekening te houden met de samenhang tussen opeenvolgende borden. De ANWB bracht hier verandering in door jarenlang verantwoordelijk te zijn voor de planning, realisatie en het beheer van de bewegwijzering. Vanaf 2015 zijn deze taken overgenomen door de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd). De NBd valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

De NBd beheert de blauw-witte autobewegwijzering en de rood-witte fietsbewegwijzering. Onder de laatste valt ook de paddenstoel. Ten onrechte wordt weleens gedacht dat de paddenstoel onderdeel is van het fietsknooppuntennetwerk (groen-witte bordjes: recreatief). Dat is niet juist. Paddenstoelen horen bij een officiële bewegwijzerde fietsroute en hebben net zoveel status als de fietswegwijzers die aan een paal zitten. Maar in sommige gebieden zoals bossen, heidevelden of duinen kiest de NBd er juist voor om een paddenstoel te plaatsen in plaats van een paal met wegwijzers. Dit past namelijk beter in een natuurgebied (laag bij de grond). 

Paddenstoelen (en andere bewegwijzeringsborden) zijn eigendom van de desbetreffende wegbeheerder (gemeente, provincie of waterschap). Bij een schade aan de paddenstoel geeft de wegbeheerder de NBd een opdracht om de paddenstoel te herstellen of te vervangen.