Privacy

1. Algemeen

1.1 Dit is het Privacy Statement van route.nl, een product van Route.nl B.V.. Route.nl B.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

1.2 Door route.nl te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn. Indien u niet met deze Privacy Statement akkoord gaat, wordt u verzocht route.nl niet te gebruiken.

2. Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Route.nl B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die Route.nl B.V. van u verwerkt zijn onder meer: voornaam, tussenvoegsels, achternaam, email adres, telefoonnummer, betaalgegevens, adres etc. Tevens verzamelt Route.nl B.V.: geografische locatiegegevens, loggegevens (IP-gegevens), cookiegegevens, apparaat informatie en gegevens die worden verkregen van zusterbedrijven van Route.nl B.V. waarvan u gebruik maakt.

2.2 Route.nl B.V. verwerkt de genoemde persoonsgegevens onder 2.1 wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of wanneer er een overeenkomst is gesloten tussen u en Route.nl B.V. De genoemde persoonsgegevens onder 2.1 worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Verstrekken en verbeteren van diensten
  • Aanmelden voor de nieuwsbrief
  • Afnemen van het premium abonnement
  • Registeren en/of inloggen op route.nl
  • Het uitvoeren van zoekopdrachten
  • Downloaden van routes
  • Zelf samenstellen van routes
  • Online aankopen

3. Doorgifte aan derden

3.1 Alleen de personen die door Route.nl B.V. zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te bewerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

3.2 Route.nl B.V. kan voor de in deze Privacy Statement opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker inschakelen, in dat geval zal zij een overeenkomst sluiten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

3.3 Route.nl B.V. verstrekt geanonimiseerde data van gebruikers aan derden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een beter en veiliger fiets- en wandel netwerk. Tevens worden geanonimiseerde gegevens aan derden verstrekt voor de evaluatie van getoonde thematische, openbare en niet openbare routes.

Als je gaat wandelen of fietsen en gebruikt maakt van de app dan wordt er per rit op je telefoon een uniek rit-ID aangemaakt dat tijdelijk wordt opgeslagen. Hiermee kan anoniem en goed beveiligd de locatie, snelheid en gebruikers feedback gedeeld worden. Deze data wordt in de app gebruikt voor onder meer routebegeleiding en notificaties. Daarnaast kan de ontvangen informatie door Route.nl verder bewerkt worden en geleverd worden aan klanten zoals gemeenten en provincies die deze data onder andere gebruiken om verkeersstromen in beeld te brengen, knelpunten in het netwerk te ontdekken en infrastructurele plannen te maken. De verzonden ID’s bevatten geen privacygevoelige informatie, indien je de informatie niet wilt delen kun je dit via de app instellingen uitzetten.

3.4 Voor het overige zal Route.nl B.V. uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van Route.nl B.V. in uw belang is.

4. Cookies

4.1 Om route.nl goed te laten functioneren, maakt Route.nl B.V. gebruik van [FUNCTIONELE/ANALYTISCHE/TRACKING] cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat u invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

4.2 De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Route.nl B.V. en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

5. Software tools en social media

5.1 Route.nl B.V. maakt gebruik van diverse software tools zoals: Facebook Analytics, Google Analytics, Apple Analytics, Fabric, Crashlytics, Sentry, Google Optimize, Hotjar, Appsee, Accountview, Mollie Payment&Lightspeed, Alexa, HelloBar en MailChimp. Het kan zijn dat middels deze software tools persoonsgegevens worden verzameld. Route.nl B.V. heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacy statements behorend bij deze software tools (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met persoonsgegevens doen.

5.2 Op route.nl zijn ook buttons opgenomen om route.nl te delen op social media zoals Facebook van Facebook Inc., Twitter van Twitter Inc. en YouTube van YouTube LLC (“social media”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. Route.nl B.V. heeft daarop geen invloed. U wordt aangeraden de privacy statements van de social media (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verzamelen.

5.3 Software tools en de social media mogen de door hun verzamelde informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens (een van) hen verwerken. Het verwerken van persoonsgegevens en het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke privacy wet-en regelgeving door de software tools en de social media is de verantwoordelijkheid van deze partijen. Route.nl B.V. is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

6. Links naar en cookies op websites van derden

6.1 Op route.nl zijn links naar websites van derden opgenomen. Wanneer u deze websites bezoekt, zijn de privacy statements van deze derde partijen van toepassing. Route.nl B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door derden mogelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites van derden.

7. Uw rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens

(i) U heeft recht op inzage in uw gegevens. Hiervoor kunt u Route.nl B.V. vragen welke gegevens zijn geregistreerd en waarvoor ze worden gebruikt.
(ii) U heeft het recht om de gegevens die Route.nl B.V. van u heeft verzameld, te laten corrigeren, wijzigen of aanvullen indien deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
(iii) U heeft het recht om te vragen wie er toegang heeft/ heeft gehad tot uw gegevens. U kunt Route.nl B.V. vragen welke gegevens zijn geregistreerd en wie hier toegang toe heeft of heeft gehad.
(iv) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens te laten verwijderen.
(v) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u recht om minder gegevens door Route.nl B.V. te laten verwerken.
(vi) In een aantal wettelijk bepaalde gevallen heeft u het recht uw gegevens bij Route.nl B.V. op te vragen en over te laten dragen aan derden.
(vii) U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Route.nl B.V.
(viii) U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezicht houdend orgaan.
(ix) Indien u zelf toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor kunt u een verzoek sturen aan Route.nl B.V.

8. Bewaartermijn

8.1 Route.nl B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Op het moment dat Route.nl B.V. uw gegevens niet meer nodig heeft en er geen wettelijke of andere noodzaak is om de gegevens te bewaren, worden uw gegevens verwijderd uit de systemen van Route.nl B.V. [of zullen uw gegevens dusdanig worden bewerkt dat ze niet langer herleidbaar zijn naar u.]

9. Beveiliging

9.1 Route.nl B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder

(i) opslag van die gegevens in een beveiligde database met versleutelde wachtwoorden en beveiligde back-ups,
(ii) toegang tot de eigen gegevens via een persoonlijk account door een unieke gebruikersnaam en wachtwoord alsmede
(iii) betaling(sopdracht)en aan Route.nl B.V. via een encryptie-protocol (SSL of TLS of vergelijkbaar).

Ondanks dat Route.nl B.V. alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van uw persoonsgegevens via het Internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer.

10. Wijzigingen

10.1 Route.nl B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te wijzigen. Daarom wordt u aangeraden deze Privacy Statement regelmatig op route.nl te controleren. Voortgezet gebruik van route.nl na wijziging(en) houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacy Statement.

11. Contact

11.1 Ingeval van vragen, suggesties of klachten over deze Privacy Statement of andere aspecten van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met onze Functionaris gegevensbescherming via protection@route.nl.

© Route.nl B.V./route.nl, 21-08-2020