Je kunt de aangeboden services op alle uitingen van route.nl BV en haar zustermaatschappij Falkplan BV, waaronder www.route.nlwww.kaart.nl en www.routeplanner.nl, op verschillende manieren gebruiken: je kunt informatie zoeken, delen met andere mensen en je kunt zelfs je eigen inhoud aanpassen en creëren. Wanneer je in dit proces gegevens met ons deelt, kunnen we onze diensten verbeteren: je krijgt relevantere zoekresultaten en advertenties te zien, en het delen van je specifieke inhoud wordt sneller.

Als je niet bekend bent met termen als cookie, IP-adres, pixeltag en browser, dan dien je eerst de relevante informatie over deze belangrijke woorden te lezen. Neem de tijd om onderstaand privacybeleid van route.nl BV door te nemen.

Je privacy is belangrijk

route.nl BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten.

De informatie die route.nl BV over jou verwerkt wordt dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. route.nl BV houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is route.nl BV, Fellenoord 320, 5611 ZE EINDHOVEN. Via info@route.nl kun je altijd contact opnemen met route.nl BV.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen gegevens om een betere dienstverlening te waarborgen voor onze gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie tot aan welke soort advertenties de gebruiker het meeste aanspreekt. We verzamelen gegevens op twee manieren:

 1. Gegevens die je ons aanlevert. Bij registratie vragen wij je om persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 2. Gegevens die we kunnen verzamelen over de diensten die je gebruikt en de manier waarop en wanneer je ze gebruikt:

We kunnen apparaatgegevens zoals het hardwaremodel, versie van het besturingssysteem en unieke id's verzamelen. Daarnaast verzamelen we automatisch logbestand gegevens zoals:

 • Details over het gebruik van de diensten van route.nl BV, zoals zoekopdrachten
 • Cookies waarmee je browser of je account wordt geïdentificeerd
 • IP-adres (Internet Protocol)
 • Locatiegegevens

We verzamelen cookies en anonieme id's en verzenden cookies of anonieme id's naar je PC. Tevens wenden we cookies en anonieme id's aan wanneer je diensten gebruikt die we aan onze partners aanbieden, zoals advertentieservices.

Hoe we verzamelde gegevens gebruiken

We gebruiken de gegevens om de gewenste dienstverlening te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren. We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, zoals pixeltags, om je gebruikerservaring en de totale kwaliteit van de aangeboden services op alle uitingen van route.nl BV te verbeteren. Door je voorkeuren op te slaan, kunnen we de dienstverlening van route.nl BV beter toepassen op de specifieke wensen, zoals een specifieke route of gepersonaliseerde advertenties.

Keuze

Het is van groot belang dat je zeer weloverwogen kunt beslissen over hoe je gegevens worden gebruikt. Zo kun je bijvoorbeeld:

 • Bepaalde soorten gegevens die zijn gekoppeld aan je account beheren
 • De browser zodanig instellen dat deze alle cookies blokkeert, waaronder cookies die zijn gekoppeld aan de dienstverlening van route.nl BV. Bedenk daarbij wel dat veel van onze producten mogelijk niet correct functioneren als je cookies zijn uitgeschakeld.

Het delen van gegevens

Het is mogelijk routes en andere producten en diensten met anderen te delen. Wanneer je dergelijke gegevens openbaar deelt, kunnen deze worden geïndexeerd door allerlei zoekmachines.

Persoonlijke gegevens bijwerken

Je hebt toegang tot je persoonlijke gegevens. Als die gegevens onjuist zijn, kun je deze bijwerken, tenzij we die gegevens moeten bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer je de persoonlijke gegevens bijwerkt, is het mogelijk dat wij je identiteit verifiëren voordat we het verzoek kunnen inwilligen.

We kunnen alle verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch kunnen zijn.

Persoonlijke gegevens worden niet gedeeld

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten route.nl BV, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Zustermaatschappijen

route.nl BV deelt je gegevens met zustermaatschappij Falkplan BV. Zie hiervoor ook de informatie op www.falk.nl. Je gegevens kunnen door route.nl BV en haar zustermaatschappij worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van producten of diensten van route.nl BV of haar groepsmaatschappijen. Dit doet route.nl BV zodat zij je beter van dienst kan zijn en de inhoud van de website nog beter op je interesses af kan stemmen.

Met je expliciete toestemming

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten route.nl BV, of Falkplan BV wanneer je ons toestemming hebt gegeven dit te doen. We hebben uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van gevoelige persoonlijke gegevens.

Met domeinbeheerders

Als je account wordt beheerd door een domeinbeheerder, hebben je domeinbeheerder en wederverkoper die gebruikersondersteuning aan je levert, toegang tot de gegevens in je account (waaronder e-mailadres en andere gegevens). De domeinbeheerder kan mogelijk het volgende doen:

 • Statistieken met betrekking tot je account bekijken
 • Je accountwachtwoord wijzigen
 • De toegang tot je account opschorten of beëindigen
 • Gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van je account
 • Je accountgegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties
 • Je mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of te bewerken. Lees het privacybeleid van je domeinbeheerder voor meer informatie.

Voor externe verwerking

We leveren in sommige gevallen persoonlijke gegevens aan onze partners of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken. Dit gebeurt op basis van onze instructies en in overeenstemming met het privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Het is derde partijen niet toegestaan je persoonlijke gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten route.nl BV als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Het delen van niet-persoonlijke gegevens

We kunnen verzamelde niet-persoonlijke gegevens openbaar en met onze partners delen, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten sites. We kunnen gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends met betrekking tot het algemene gebruik van onze services te laten zien.

Daarnaast kunnen alle geuploade foto's, routes, teksten en alle gegevens die op de verschillende uitingen vermeld worden voor allerlei commerciële en niet-commerciële doeleinden worden aangewend door route.nl BV, haar zustermaatschappij Falkplan BV, haar gelieerde partijen en partners.

Beveiliging van gegevens

We werken er hard aan onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van route.nl BV, contractanten en partners, die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken.

Het privacybeleid

Het privacybeleid is op alle diensten van route.nl BV, Falkplan BV, partners en gelieerde bedrijven van toepassing, waaronder services die worden geleverd op andere sites, maar niet op services met een afzonderlijk privacybeleid waarin dit privacybeleid niet is opgenomen.

Het gestelde privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen, zoals producten of sites die worden weergegeven in zoekresultaten, of andere sites waarnaar een link is opgenomen in onze dienstverlening. Ons privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties die adverteren in onze services en die cookies, pixeltags en andere technologieën kunnen gebruiken om relevante advertenties weer te geven en te leveren.

route.nl BV behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookie beleid aan te passen en adviseert je om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien route.nl BV wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op 1 januari 2013.