Prins Willem III-route: de prins beveelt een dijk

1112x bekeken9x als favoriet gemarkeerd
Enkele mogelijkheden om onderweg wat te drinken en/of eten:

Woerden: 
Grand Kasteel Woerden, Kasteel 3.
Brasserie De Kazerne, Kruittorenweg 13.
Nieuwerbrug Museum Proeverij de Koffietuin, Weijpoort 12

Bodegraven: 
Fort Wierickerschans, Groene Hart Centrum, Zuidzijde 132.
Hekendorp: Café Goejanverwelle, Goejanwerwelle 29a.

Oudewater: 
Eethuisje ’t Backertje, Markt Oostzijde 14.
Hotel Restaurant Abrona, Broeckerstraat 20

Montfoort: 
Restaurant Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1
Restaurant en Stadscafé Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36

Linschoten: 
Café Het Wapen van Linschoten, Dorpstraat 34

Achtergrondinformatie

Startpunt Vestingstad Woerden
Woerden is in de achttiende eeuw een vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL) geworden. Van de dubbele omwalling resteert een vrijwel complete buitengracht of Singel en een klein gedeelte van de binnengracht. Een rondwandeling over de restanten van de bijbehorende omwallingen voert langs rustige gebieden met waterpartijen, parken en begraafplaatsen. Een zwaar uitgevoerd Arsenaal (militair magazijn) en een flinke kazerne, in classicistische stijl, behoren tot de meest markante gebouwen in het historische centrum. Aan de rand hiervan is het kasteel van Woerden bewaard gebleven. Het laat-middeleeuwse gebouw was ook onderdeel van de omwalling van de stad. Nog ouder zijn de Romeinse sporen die o.m. in het stadsmuseum en parkeergarage Castellum zijn te vinden.

Hoofdkwartier van prins Willem III
Ongeveer in het midden van de OHWL - van Gorinchem tot Muiden - vestigde prins Willem III in 1672 zijn hoofdkwartier te Bodegraven aan de Oude Rijn. De doorgang van de Oude Rijn werd verdedigd met schansen bij Nieuwerbrug en de Wierickerschans. Dat was afdoende, totdat een Franse legereenheid aan het eind van het jaar - bij afwezigheid van prins Willem III - over bevroren inundatiegebieden in Zegveld achter deze verdedigingswerken wist te komen. Tot aan Gouwsluis, waar de Gouwe in de Oude Rijn komt, werden toen verdedigingswerken onklaar gemaakt en gingen gebouwen en watermolens in de brand. Bovendien vielen inwoners van de dorpen Zwammerdam en Bodegraven ten prooi aan de verniel-, roof- en moordzucht van de Franse soldaten.

(1)
Fort Wierickerschans
Vanuit Woerden leidt het oude jaagpad langs de Oude Rijn – aan de zuidzijde - naar fort Wierickerschans in Bodegraven. Dit fort is binnen een jaar gebouwd na het onheil met de Franse soldaten. Het was dus het gevolg van grote schrik en verontwaardiging. Een doorbraak in het Oude Rijngebied mocht niet nog eens gebeuren.
Fort Wierickerschans is omgeven met zware, hoge wallen en heeft vier uitspringende hoeken: de zogenaamde bastions. In aansluiting op de Oude Rijn is een brede gracht om het fort aangelegd. Het fortterein meet ruim honderd bij honderd meter en daarop staan verschillende militaire gebouwen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw is het fort lange tijd als (bus)kruitdepot in gebruik geweest. Zware gebouwen op de binnenplaats geven dat nog aan. Deze monumentale bouwwerken worden thans gerestaureerd en gerenoveerd. Staatsbosbeheer heeft op het fort een bezoekerscentrum ingericht: ‘Het Groene Hart Centrum’.

(2)
Prinsendijk
De Franse vijand probeerde het inundatiegebied van de Wiericken, tussen Oude Rijn en
Hollandsche IJssel, met veel rivierwater in het ongerede te brengen in 1672-1673. Prins Willem III zag zich daardoor genoodzaakt een dijk te bevelen: de westelijke kade langs de Enkele Wiericke moest tot een zware keerdijk worden gemaakt. Voor dit werk diende iedere polder een contingent potige mannen met gereedschap te leveren. Dat gebeurde, en de Prinsendijk ligt er nog altijd. De Prinsendijk, op de grens van Holland en Utrecht, was in vredestijd een horde die smokkelaars moesten zien te nemen. Het smokkelpad richting Hekendorp herinnert daar nog aan. Nu is dit gebied geliefd bij wandelaars en fietsers.

(3)
Goejanverwellesluis
In de tijd van de OHWL heette Hekendorp Goejan- of Goverwelle en de sluis in de dijk van de Hollandsche IJssel de Goejanverwellesluis (zie ook de Prinsessenroute). Via deze sluis werd het water uit de Hollandsche IJssel ingelaten om het land tussen de Wiericken onder water te zetten: een inundatiegebied met een breedte van om en nabij de twee kilometer. Nergens was de OHWL zo smal tussen Gorinchem en Muiden. Daarom waren er zowel langs de Oude Rijn als langs de Hollandsche IJssel hoofdposten van het leger van de prins gevestigd in 1672-1673. Het fort Wierickerschans uitgezonderd is hiervan niets bewaard gebleven.
Door de Hekendorpse Buurt gaat de route verder in oostelijke richting naar Oudewater.

(4)
Vestingstad Oudewater
Het kleine oude stadje heeft een ongelukkig vestingverleden. De “moord van Oudewater” voltrok zich in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In 1672-1673 lag Oudewater enige tijd onbeschermd voor de waterlinie, d.w.z. voor de lijn Goejanverwellesluis-Nieuwerbrug. Pas in de achttiende eeuw werd de waterlinie naar het oosten verlegd en Oudewater aanzienlijk versterkt. Aan de zuidoostkant zijn sporen van hoge bastions en een brede gracht nog het best te zien. Vanuit die oude gefortificeerde zuidoosthoek gaat de route verder over de Waardsedijk langs de Hollandsche IJssel, door de Snelrewaard en in de richting van Montfoort.

(5)
Voormalige Linie van de Pleit
Ongeveer halverwege Oudewater-Montfoort herinnert Hoeve de Schans aan de Linie van de Pleit die daar omstreeks 1800 dwars op de Hollandsche IJssel lag. Achter de boerderij verraadt een afwijkend slootpatroon nog de ligging van een zogeheten halfbastion. Aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel staat nu het moderne gemaal ‘De Pleyt’ en verwijst café-restaurant De Schans naar de oude linie uit de tijd van de OHWL.
In Montfoort zijn restanten van stadsmuren en een –poort, een gracht en een deels gerestaureerd en verbouwd kasteel te vinden. Het Utrechtse stadje lag in de achttiende eeuw bijna tegen de OHWL aan. Voor een volgend spoor van de waterlinie moet het fietspad langs de N 204 gekozen worden in de richting van het dorp Linschoten.

(6)
Voormalige Linie van Linschoten
Vlak voor het dorp Linschoten kruist het fietspad de Linie van Linschoten. Het dwars op de huidige weg gelegen verdedigingswerk uit het eind van de achttiende eeuw is nog herkenbaar aan grondsporen en bosschages, een laatste spoor van een camouflagebos. Aan de overzijde van de N 204 draagt een boerderijtje de naam ‘De schans’. Daar achter strekken de contouren van de oude landlinie zich verder uit, zoals op een paneel langs het fietspad staat aangegeven.
De fietsroute wordt vervolgd door het kerkdorp Linschoten en vandaar over het Weipad in de polder naar de Cattenbroekerdijk. In noordelijke richting komt deze dijk uit aan de oostkant van Woerden.

(7)
Voormalige forten Oranje en Kruipin
Over de Utrechtsestraatweg aan de zuidkant van de Oude Rijn gaat de route weer terug naar het historische centrum van Woerden. Ter hoogte van de nieuwbouwwijk Meander worden dan eerst nog de straat Fort Oranje en de woonwijkjes Bastion Willem en Bastion Maurits gepasseerd. Die namen herinneren samen met nieuw gemaakte gracht- en bastionvormen aan het voormalige fort Orange. Aan de noordzijde van de Oude Rijn hoorde daarbij het kleine fort De Kruipin. Op dit punt kruiste de OHWL de rivier in de achttiende eeuw.
In 1672 was prins Willem III met zijn soldaten op die plaats al eens in botsing gekomen met de Franse vijand. De ‘Slag van de Kruipin’ kostte veel levens en ging gepaard met een flinke brand in het betwiste Woerden.


... M


42,98 KM


2:31 U


758 Kcal

Downloaden

Embed

Fitness

Mobile

Aangeboden door

Stichting Groene HartStichting Groene Hart
Toegevoegd op 29-2-2016Laatst gewijzigd op 7-1-2018

Routebeschrijving

#BeschrijvingAfstandTijd
Spoorlaan, 3445AD, Woerden, Utrecht, Nederland0.00 km0:00
Blijf 186 m op Spoorlaan0.19 km0:00
Ga een flauwe bocht linksaf de Stationsweg op en volg deze weg 48 m0.23 km0:00
Ga rechtsaf de Oudelandseweg op en volg deze weg 13 m0.25 km0:00
Oostdam 13, 3441EN, Woerden, Utrecht, Nederland0.25 km0:00
Blijf 13 m op Oudelandseweg0.26 km0:00
Ga rechtsaf en volg deze weg 13 m0.27 km0:00
Ga linksaf de Oudelandseweg op en volg deze weg 6 m0.28 km0:00
Blijf 86 m op Oostdam0.36 km0:01
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Oostdam op en volg deze weg 115 m0.48 km0:01
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 30 m0.51 km0:01
Ga een scherpe bocht linksaf en volg deze weg 7 m0.51 km0:01
Ga rechtsaf de Oostdam op en volg deze weg 10 m0.52 km0:01
Voorstraat, 3441EK, Woerden, Utrecht, Nederland0.52 km0:01
Blijf 4 m op Oostdam0.53 km0:01
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Voorstraat op en volg deze weg 12 m0.54 km0:01
Ga linksaf en volg deze weg 4 m0.54 km0:01
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 168 m0.71 km0:02
Ga linksaf en volg deze weg 7 m0.71 km0:02
Ga een scherpe bocht linksaf de Wilhelminaweg op en volg deze weg 3 m0.72 km0:02
Wilhelminaweg 44, 3441XC, Woerden, Utrecht, Nederland0.72 km0:02
Blijf 34 m op Wilhelminaweg0.75 km0:02
Ga linksaf de Wilhelminaweg op en volg deze weg 8 m0.76 km0:02
Ga linksaf de Wilhelminaweg op en volg deze weg 330 m1.09 km0:03
Ga linksaf en volg deze weg 6 m1.09 km0:03
Ga linksaf de Wilhelminaweg op en volg deze weg 4 m1.10 km0:03
Oranjestraat 13, 3441XA, Woerden, Utrecht, Nederland1.10 km0:03
Blijf 72 m op Wilhelminaweg1.17 km0:03
Ga linksaf de Molenstraat op en volg deze weg 5 m1.17 km0:03
Ga linksaf de Wilhelminaweg op en volg deze weg 69 m1.24 km0:04
Ga linksaf en volg deze weg 394 m1.63 km0:05
Blijf 88 m op Chrysantstraat1.72 km0:05
Chrysantstraat, 3442ES, Woerden, Utrecht, Nederland1.72 km0:05
Blijf 3 m op Iepenlaan1.72 km0:05
Ga linksaf de Boerendijk op en volg deze weg 355 m2.08 km0:06
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 38 m2.12 km0:07
Ga linksaf de Prinsenlaan op en volg deze weg 10 m2.12 km0:07
67
67 (Hoge Rijndijk, 3442AH, Woerden, Utrecht, Nederland)2.12 km0:07
Blijf 303 m op Hoge Rijndijk2.43 km0:08
Ga een flauwe bocht linksaf de Hoge Rijndijk op en volg deze weg 25 m2.45 km0:08
Ga een flauwe bocht linksaf de Hoge Rijndijk op en volg deze weg 5 m2.46 km0:08
Hoge Rijndijk, 3449HC, Woerden, Utrecht, Nederland2.46 km0:08
Blijf 3 m op Hoge Rijndijk2.46 km0:08
Ga rechtsaf de Hoge Rijndijk op en volg deze weg 650 m3.11 km0:10
Ga rechtsaf de Barwoutswaarder op en volg deze weg 305 m3.41 km0:11
Ga rechtsaf de Barwoutswaarder op en volg deze weg 26 m3.44 km0:11
Ga rechtsaf en volg deze weg 26 m3.46 km0:11
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 10 m3.47 km0:11
Ga een flauwe bocht linksaf de Jaagpad op en volg deze weg 3.6 km7.04 km0:23
Ga rechtsaf de Hoge Rijndijk op en volg deze weg 178 m7.22 km0:24
Korte Waarder, 2415AA, Nieuwerbrug aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland7.22 km0:24
Blijf 5 m op Hoge Rijndijk7.23 km0:24
Ga rechtsaf de Graaf Florisweg op en volg deze weg 631 m7.86 km0:26
Ga rechtsaf en volg deze weg 20 m7.88 km0:26
Ga linksaf en volg deze weg 1.9 km9.73 km0:32
Ga linksaf en volg deze weg 9 m9.74 km0:32
Ga rechtsaf de Zuidzijde op en volg deze weg 4 m9.74 km0:32
Noordzijde 131, 2411RG, Bodegraven, Zuid-Holland, Nederland9.74 km0:32
Blijf 4 m op Zuidzijde9.74 km0:32
Ga linksaf en volg deze weg 9 m9.75 km0:32
Ga linksaf en volg deze weg 179 m9.93 km0:33
Ga linksaf en volg deze weg 18 m9.95 km0:33
Ga rechtsaf de Zuidzijde op en volg deze weg 20 m9.97 km0:33
Zuidzijde 126, 2411RX, Bodegraven, Zuid-Holland, Nederland9.97 km0:33
Blijf 3 m op Zuidzijde9.97 km0:33
Ga rechtsaf de Zuidzijde op en volg deze weg 319 m10.29 km0:34
Ga een flauwe bocht linksaf de Prinsendijk op en volg deze weg 704 m10.99 km0:37
Zuidzijde 130a, 2411RX, Bodegraven, Zuid-Holland, Nederland10.99 km0:37
Blijf 138 m op Prinsendijk11.13 km0:37
Ga een flauwe bocht linksaf de Prinsendijk op en volg deze weg 726 m11.86 km0:40
Ga rechtsaf de Boerderijweg op en volg deze weg 98 m11.95 km0:40
Ga linksaf en volg deze weg 223 m12.18 km0:41
Boerderijweg 9002, 2411RL, Bodegraven, Zuid-Holland, Nederland12.18 km0:41
Volg de weg 444 m12.62 km0:42
Weiweg, 2415BT, Nieuwerbrug aan den Rijn, Zuid-Holland, Nederland12.62 km0:42
Volg de weg 12 m12.63 km0:42
Ga rechtsaf de Weiweg op en volg deze weg 1.6 km14.24 km0:48
Blijf 1.2 km op Laageind15.44 km0:52
Ga rechtsaf de Wierickepad op en volg deze weg 3 m15.44 km0:52
36
36 (Hoogeind, 3465JH, Driebruggen, Zuid-Holland, Nederland)15.44 km0:52
Blijf 1.9 km op Wierickepad17.31 km0:58
Ga linksaf de Oukoopsedijk op en volg deze weg 19 m17.32 km0:58
Oukoopsedijk 5, 2811NE, Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland17.32 km0:58
Blijf 383 m op Oukoopsedijk17.71 km0:59
Ga linksaf de Oukoopsedijk op en volg deze weg 2 m17.71 km0:59
Oukoopsedijk 2, 2811NE, Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland17.71 km0:59
Blijf 2.2 km op Oukoopsedijk19.92 km1:06
Negenviertel, 2851LC, Reeuwijk, Zuid-Holland, Nederland19.92 km1:06
Blijf 1.0 km op Oukoopsedijk20.93 km1:10
Ga linksaf de Hoogeind op en volg deze weg 41 m20.97 km1:10
37
37 (Hoogeind, 3465HE, Driebruggen, Zuid-Holland, Nederland)21.25 km1:11
23
23 (Opweg, Hekendorp, Utrecht, Nederland)21.25 km1:11
14
14 (Goejanverwelle, 3467PR, Hekendorp, Utrecht, Nederland)26.27 km1:29
Oude Hekendorperweg, 3421VL, Oudewater, Utrecht, Nederland26.27 km1:29
Blijf 3 m op Hekendorperweg26.27 km1:29
Ga rechtsaf de Oude Hekendorperweg op en volg deze weg 9 m26.28 km1:29
Ga een flauwe bocht linksaf de Oude Hekendorperweg op en volg deze weg 135 m26.42 km1:29
Blijf 46 m op Oude Hekendorperweg26.46 km1:29
Ga een flauwe bocht linksaf de Oude Hekendorperweg op en volg deze weg 440 m26.90 km1:31
Helletje, 3421BR, Oudewater, Utrecht, Nederland26.90 km1:31
Blijf 3 m op Noord-IJsselkade26.90 km1:31
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Helletje op en volg deze weg 142 m27.04 km1:31
Visbrug, 3421AM, Oudewater, Utrecht, Nederland27.04 km1:31
Blijf 5 m op Wijdstraat27.05 km1:31
Ga rechtsaf de Visbrug op en volg deze weg 29 m27.08 km1:31
Ga een flauwe bocht linksaf de Visbrug op en volg deze weg 19 m27.10 km1:31
Ga rechtsaf de Kapellestraat op en volg deze weg 4 m27.10 km1:31
Kapellestraat, 3421 BS, Oudewater, Utrecht, Nederland27.10 km1:31
Blijf 183 m op Kapellestraat27.28 km1:32
Sint Janstraat, 3421CT, Oudewater, Utrecht, Nederland27.28 km1:32
Blijf 2 m op Kapellestraat27.28 km1:32
Ga rechtsaf de Sint Janstraat op en volg deze weg 6.1 km33.39 km1:53
Ga rechtsaf en volg deze weg 5 m33.39 km1:53
Ga linksaf en volg deze weg 28 m33.42 km1:53
M A Reinaldaweg, 3417XS, Montfoort, Utrecht, Nederland33.42 km1:53
Volg de weg 24 m33.44 km1:53
Ga linksaf de M A Reinaldaweg op en volg deze weg 21 m33.46 km1:53
Ga een flauwe bocht linksaf de M A Reinaldaweg op en volg deze weg 2.0 km35.51 km2:00
Ga linksaf de Engherzandweg op en volg deze weg 5 m35.52 km2:00
M A Reinaldaweg, 3461AD, Linschoten, Utrecht, Nederland35.52 km2:00
Blijf 331 m op Engherzandweg35.85 km2:02
Ga een flauwe bocht linksaf de Dorpstraat op en volg deze weg 17 m35.87 km2:02
Ga een flauwe bocht linksaf de Dorpstraat op en volg deze weg 50 m35.91 km2:02
Dorpstraat 6, 3461CS, Linschoten, Utrecht, Nederland35.91 km2:02
Blijf 2 m op Dorpstraat35.92 km2:02
Ga rechtsaf de Jacob Barneveldstraat op en volg deze weg 655 m36.57 km2:04
Ga linksaf de Weidepad op en volg deze weg 737 m37.31 km2:07
Cattenbroekerdijk, 3461BC, Linschoten, Utrecht, Nederland37.31 km2:07
Blijf 5 m op Weidepad37.31 km2:07
Ga linksaf de Cattenbroekerdijk op en volg deze weg 969 m38.28 km2:10
Ga een flauwe bocht linksaf de Cattenbroekerdijk op en volg deze weg 1.2 km39.52 km2:15
Blijf 544 m op Cattenbroekerdijk40.07 km2:17
Ga linksaf de Steinhagenseweg op en volg deze weg 12 m40.08 km2:17
Ga rechtsaf en volg deze weg 771 m40.85 km2:19
Utrechtsestraatweg 100, 3445AX, Woerden, Utrecht, Nederland40.85 km2:19
Blijf 4 m op Cattenbroekerlaan40.85 km2:19
Ga linksaf de Utrechtsestraatweg op en volg deze weg 186 m41.04 km2:20
Utrechtsestraatweg 76, 3445AW, Woerden, Utrecht, Nederland41.04 km2:20
Blijf 3 m op Utrechtsestraatweg41.04 km2:20
Ga linksaf de Fort Oranje op en volg deze weg 224 m41.27 km2:21
Ga rechtsaf de Fort Oranje op en volg deze weg 21 m41.29 km2:21
Ga linksaf de Fort Oranje op en volg deze weg 74 m41.36 km2:21
Ga linksaf de Fort Oranje op en volg deze weg 5 m41.36 km2:21
Bastion Willem, 3445DD, Woerden, Utrecht, Nederland41.36 km2:21
Blijf 5 m op Fort Oranje41.37 km2:21
Blijf 273 m op Bastion Willem41.64 km2:22
Bastion Willem, 3445AZ, Woerden, Utrecht, Nederland41.64 km2:22
Blijf 273 m op Bastion Willem41.91 km2:23
Ga een flauwe bocht linksaf de Fort Oranje op en volg deze weg 135 m42.05 km2:24
Ga rechtsaf de Fort Oranje op en volg deze weg 4 m42.05 km2:24
Fort Oranje, 3445DD, Woerden, Utrecht, Nederland42.05 km2:24
Blijf 80 m op Fort Oranje42.13 km2:24
Blijf 34 m op Fort Oranje42.16 km2:24
Ga linksaf en volg deze weg 38 m42.20 km2:24
Ga rechtsaf de Oudelandseweg op en volg deze weg 12 m42.21 km2:24
Oudelandseweg 48A, 3443AC, Woerden, Utrecht, Nederland42.21 km2:24
Blijf 12 m op Oudelandseweg42.22 km2:24
Ga rechtsaf en volg deze weg 8 m42.23 km2:24
Ga linksaf de Oudelandseweg op en volg deze weg 522 m42.75 km2:26
Ga een flauwe bocht linksaf de Oudelandseweg op en volg deze weg 34 m42.79 km2:26
Blijf 56 m op Oostdam42.84 km2:26
Ga linksaf de Oostsingel op en volg deze weg 11 m42.85 km2:27
Ga linksaf de Oostdam op en volg deze weg 42 m42.89 km2:27
70
70 (Oostdam, 3441EN, Woerden, Utrecht, Nederland)42.89 km2:27
Blijf 172 m op Oostdam43.07 km2:27
Ga een flauwe bocht linksaf de Spoorlaan op en volg deze weg 30 m43.09 km2:27
Stationsweg 2, 3445AA, Woerden, Utrecht, Nederland43.09 km2:27
Blijf 32 m op Spoorlaan43.13 km2:27
Ga linksaf de Spoorlaan op en volg deze weg 6 m43.13 km2:27
Spoorlaan, 3445AD, Woerden, Utrecht, Nederland43.13 km2:27

Omschrijving

Enkele mogelijkheden om onderweg wat te drinken en/of eten:

Woerden: 
Grand Kasteel Woerden, Kasteel 3.
Brasserie De Kazerne, Kruittorenweg 13.
Nieuwerbrug Museum Proeverij de Koffietuin, Weijpoort 12

Bodegraven: 
Fort Wierickerschans, Groene Hart Centrum, Zuidzijde 132.
Hekendorp: Café Goejanverwelle, Goejanwerwelle 29a.

Oudewater: 
Eethuisje ’t Backertje, Markt Oostzijde 14.
Hotel Restaurant Abrona, Broeckerstraat 20

Montfoort: 
Restaurant Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1
Restaurant en Stadscafé Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36

Linschoten: 
Café Het Wapen van Linschoten, Dorpstraat 34

Achtergrondinformatie

Startpunt Vestingstad Woerden
Woerden is in de achttiende eeuw een vestingstad van de Oude Hollandse Waterlinie (OHWL) geworden. Van de dubbele omwalling resteert een vrijwel complete buitengracht of Singel en een klein gedeelte van de binnengracht. Een rondwandeling over de restanten van de bijbehorende omwallingen voert langs rustige gebieden met waterpartijen, parken en begraafplaatsen. Een zwaar uitgevoerd Arsenaal (militair magazijn) en een flinke kazerne, in classicistische stijl, behoren tot de meest markante gebouwen in het historische centrum. Aan de rand hiervan is het kasteel van Woerden bewaard gebleven. Het laat-middeleeuwse gebouw was ook onderdeel van de omwalling van de stad. Nog ouder zijn de Romeinse sporen die o.m. in het stadsmuseum en parkeergarage Castellum zijn te vinden.

Hoofdkwartier van prins Willem III
Ongeveer in het midden van de OHWL - van Gorinchem tot Muiden - vestigde prins Willem III in 1672 zijn hoofdkwartier te Bodegraven aan de Oude Rijn. De doorgang van de Oude Rijn werd verdedigd met schansen bij Nieuwerbrug en de Wierickerschans. Dat was afdoende, totdat een Franse legereenheid aan het eind van het jaar - bij afwezigheid van prins Willem III - over bevroren inundatiegebieden in Zegveld achter deze verdedigingswerken wist te komen. Tot aan Gouwsluis, waar de Gouwe in de Oude Rijn komt, werden toen verdedigingswerken onklaar gemaakt en gingen gebouwen en watermolens in de brand. Bovendien vielen inwoners van de dorpen Zwammerdam en Bodegraven ten prooi aan de verniel-, roof- en moordzucht van de Franse soldaten.

(1)
Fort Wierickerschans
Vanuit Woerden leidt het oude jaagpad langs de Oude Rijn – aan de zuidzijde - naar fort Wierickerschans in Bodegraven. Dit fort is binnen een jaar gebouwd na het onheil met de Franse soldaten. Het was dus het gevolg van grote schrik en verontwaardiging. Een doorbraak in het Oude Rijngebied mocht niet nog eens gebeuren.
Fort Wierickerschans is omgeven met zware, hoge wallen en heeft vier uitspringende hoeken: de zogenaamde bastions. In aansluiting op de Oude Rijn is een brede gracht om het fort aangelegd. Het fortterein meet ruim honderd bij honderd meter en daarop staan verschillende militaire gebouwen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw is het fort lange tijd als (bus)kruitdepot in gebruik geweest. Zware gebouwen op de binnenplaats geven dat nog aan. Deze monumentale bouwwerken worden thans gerestaureerd en gerenoveerd. Staatsbosbeheer heeft op het fort een bezoekerscentrum ingericht: ‘Het Groene Hart Centrum’.

(2)
Prinsendijk
De Franse vijand probeerde het inundatiegebied van de Wiericken, tussen Oude Rijn en
Hollandsche IJssel, met veel rivierwater in het ongerede te brengen in 1672-1673. Prins Willem III zag zich daardoor genoodzaakt een dijk te bevelen: de westelijke kade langs de Enkele Wiericke moest tot een zware keerdijk worden gemaakt. Voor dit werk diende iedere polder een contingent potige mannen met gereedschap te leveren. Dat gebeurde, en de Prinsendijk ligt er nog altijd. De Prinsendijk, op de grens van Holland en Utrecht, was in vredestijd een horde die smokkelaars moesten zien te nemen. Het smokkelpad richting Hekendorp herinnert daar nog aan. Nu is dit gebied geliefd bij wandelaars en fietsers.

(3)
Goejanverwellesluis
In de tijd van de OHWL heette Hekendorp Goejan- of Goverwelle en de sluis in de dijk van de Hollandsche IJssel de Goejanverwellesluis (zie ook de Prinsessenroute). Via deze sluis werd het water uit de Hollandsche IJssel ingelaten om het land tussen de Wiericken onder water te zetten: een inundatiegebied met een breedte van om en nabij de twee kilometer. Nergens was de OHWL zo smal tussen Gorinchem en Muiden. Daarom waren er zowel langs de Oude Rijn als langs de Hollandsche IJssel hoofdposten van het leger van de prins gevestigd in 1672-1673. Het fort Wierickerschans uitgezonderd is hiervan niets bewaard gebleven.
Door de Hekendorpse Buurt gaat de route verder in oostelijke richting naar Oudewater.

(4)
Vestingstad Oudewater
Het kleine oude stadje heeft een ongelukkig vestingverleden. De “moord van Oudewater” voltrok zich in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In 1672-1673 lag Oudewater enige tijd onbeschermd voor de waterlinie, d.w.z. voor de lijn Goejanverwellesluis-Nieuwerbrug. Pas in de achttiende eeuw werd de waterlinie naar het oosten verlegd en Oudewater aanzienlijk versterkt. Aan de zuidoostkant zijn sporen van hoge bastions en een brede gracht nog het best te zien. Vanuit die oude gefortificeerde zuidoosthoek gaat de route verder over de Waardsedijk langs de Hollandsche IJssel, door de Snelrewaard en in de richting van Montfoort.

(5)
Voormalige Linie van de Pleit
Ongeveer halverwege Oudewater-Montfoort herinnert Hoeve de Schans aan de Linie van de Pleit die daar omstreeks 1800 dwars op de Hollandsche IJssel lag. Achter de boerderij verraadt een afwijkend slootpatroon nog de ligging van een zogeheten halfbastion. Aan de zuidkant van de Hollandsche IJssel staat nu het moderne gemaal ‘De Pleyt’ en verwijst café-restaurant De Schans naar de oude linie uit de tijd van de OHWL.
In Montfoort zijn restanten van stadsmuren en een –poort, een gracht en een deels gerestaureerd en verbouwd kasteel te vinden. Het Utrechtse stadje lag in de achttiende eeuw bijna tegen de OHWL aan. Voor een volgend spoor van de waterlinie moet het fietspad langs de N 204 gekozen worden in de richting van het dorp Linschoten.

(6)
Voormalige Linie van Linschoten
Vlak voor het dorp Linschoten kruist het fietspad de Linie van Linschoten. Het dwars op de huidige weg gelegen verdedigingswerk uit het eind van de achttiende eeuw is nog herkenbaar aan grondsporen en bosschages, een laatste spoor van een camouflagebos. Aan de overzijde van de N 204 draagt een boerderijtje de naam ‘De schans’. Daar achter strekken de contouren van de oude landlinie zich verder uit, zoals op een paneel langs het fietspad staat aangegeven.
De fietsroute wordt vervolgd door het kerkdorp Linschoten en vandaar over het Weipad in de polder naar de Cattenbroekerdijk. In noordelijke richting komt deze dijk uit aan de oostkant van Woerden.

(7)
Voormalige forten Oranje en Kruipin
Over de Utrechtsestraatweg aan de zuidkant van de Oude Rijn gaat de route weer terug naar het historische centrum van Woerden. Ter hoogte van de nieuwbouwwijk Meander worden dan eerst nog de straat Fort Oranje en de woonwijkjes Bastion Willem en Bastion Maurits gepasseerd. Die namen herinneren samen met nieuw gemaakte gracht- en bastionvormen aan het voormalige fort Orange. Aan de noordzijde van de Oude Rijn hoorde daarbij het kleine fort De Kruipin. Op dit punt kruiste de OHWL de rivier in de achttiende eeuw.
In 1672 was prins Willem III met zijn soldaten op die plaats al eens in botsing gekomen met de Franse vijand. De ‘Slag van de Kruipin’ kostte veel levens en ging gepaard met een flinke brand in het betwiste Woerden.

Speciaal voor je uitgekozen op deze route!

In de routes zijn smakelijk onderbrekingen aangegeven. Neem een kijkje, blijf even hangen en geniet van de omgeving en gastvrijheid bij deze afstaplocaties.

Overnachten? Wij hebben tips voor je!

Wat is jouw ervaring?

Tijdens een dagje in de buitenlucht kom je soms de mooiste plekjes tegen. Heb jij een gezellig terrasje op deze route ontdekt met de lekkerste koffie ooit? Of heb je een plekje in de natuur gevonden waar je bijzondere planten of dieren kunt spotten? Deel al je tips, adviezen en ervaring met de andere route.nl fans. Klopt er iets niet aan de bewegwijzering van het Nederlandse netwerk? Meld het bij bordjeweg.nl of registreer om je ervaring te kunnen delen

Ook je ervaring delen? of registreer je voor een gratis account.

Foto's

Hieronder vind je alle foto's die bij deze route horen. Klik op de foto om een grotere versie te bekijken.

  • Kasteel Woerden
  • Oudewater
  • Bijzondere brug
  • Richting Driebruggen
  • Foto 3: Prins Willem III-route: de prins beveelt een dijk
  • Fort Wierickerschans
  • De Weijpoortste molen