Gezin De Koning Toeristische bezienswaardigheid

In de oorlogsjaren lag hier, ver van de bewoonde wereld, een boerderij waar toen het gezin De Koning woonde. Het georganiseerde verzet in Nederland kwam rond 1943 pas echt op gang. Door haar afgelegen ligging was de boerderij een ideale plaats voor onderduikers. In de nacht van 12 juni 1943 werd de boerderij voor het eerst door de Duitsers en enkele Nederlandse politiemannen doorzocht. Zij vonden toen twee onderduikers en de niet-ingeleverde radio. Vader Jacob de Koning werd meegenomen, maar hij mocht wonder boven wonder na een paar dagen weer naar huis. In die tijd moet ook de verzetsgroep Het Huisven zijn ontstaan. Met name vier zonen en hun zwager Aart van Heijst waren actief in deze groep, evenals andere jonge mannen uit de omgeving. De leden hielden zich vooral bezig met het overvallen van distributiekantoren en het onbruikbaar maken van de bevolkingsregisters van enkele gemeentes.

Huisvenseweg 14
5591VDHeeze
Noord-Brabant Nederland