Huis Jachtlust Toeristische bezienswaardigheid

Tijdens de oorlog woonde hier de plaatselijke leider van de N.S.B. Ook in de huidige gemeente Heeze-Leende waren toen mensen lid of sympathisant van de N.S.B. De echte leden hadden de eed van trouw afgelegd. Sympathisanten betaalden minder contributie en waren dat vaak om uiteenlopende redenen. Soms moesten ze sympathisant worden om hun werk niet te verliezen. Anderen kozen ervoor omdat zij dan niet naar Duitse werkkampen hoefden. Weer anderen trouwden, leenden geld bij mensen die lid waren van de N.S.B. en waren zo gedwongen om sympathisant te worden. Ook wanneer je je schuld had afgelost kon je niet meer uit de partij stappen.

Boschlaan 31
5591HJHeeze
Noord-Brabant Nederland