Veteranenhuis: Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost Bezienswaardigheid

Omdat er in Eindhoven de behoefte bestond aan een locatie waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten, is op initiatief van Hans van den Boogaard en een aantal veteranen op 24 april 2006 de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) opgericht, die als basis moest dienen voor de ontmoetingslocatie. Als echte pioniers, alsof zij de eersten waren in het missie gebied, werd er door het toenmalige Bestuur en vrijwilligers hard gewerkt om de SVBZO op te richten. Dit leidde ertoe dat de gemeente Eindhoven in 2007 het pand aan de Smitsstraat 17 te Eindhoven ter beschikking stelde. Vereende krachten maakte het mogelijk dat op 24 april 2008 het Veteranen Ontmoetingscentrum ‘de Treffer’ werd geopend. Als wederdienst voor de steun van de gemeenten uit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), organiseert de SVBZO de jaarlijkse Regionale Ontmoetingsdag in de regio Zuidoost Brabant. De huiskameractiveit is op de eerste plaats een ontmoetingsplek voor veteranen en anderen. In een vertrouwde omgeving kun je ervaringen uitwisselen, ontspannen en informatie verzamelen. De huiskamer staat wekelijks open voor alle veteranen, zonder onderscheid naar leeftijd of uitzending en achtergrond. Er wordt gratis koffie en thee geschonken en men kan tegen betaling frisdrank krijgen, er wordt geen alcohol geschonken.

Smitsstraat 17
5611HMEindhoven
Noord-Brabant Nederland
Foto: Veteranenhuis: Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost© Stichting 18 September