Natuurgebied Maasuiterwaarden Natuurgebied

De Maas tussen ’s-Hertogenbosch en Grave was voor 1900 een rivier met veel grote bochten. Het landschap was er zeer vlak, waardoor de rivier breed uitwaaierde en er grote bochten ontstonden. Bij hoge waterstanden overstroomden grote gebieden. Het lichte en fijne slib in het Maaswater bezonk in de overstroomde gebieden, waardoor de zware rivierkleibodems ontstonden. De polders in deze streek bestaan dan ook overwegend uit kleigrond, de zogenoemde komgronden.

Crevecoeur 4
5221 CE's-Hertogenbosch
Noord-Brabant Nederland
Foto: Natuurgebied Maasuiterwaarden© CC BY Lieske Meima