Koeheuvels Natuurgebied

Dit gebied heet de ‘Koeheuvels’. Het bestaat uit een open zandverstuiving, afgewisseld door heideplantjes en jeneverbesstruiken. Het is een restant van een oorspronkelijk veel groter stuifzandgebied met heide waar eeuwenlang schapen graasden. Doordat het gebied in snel tempo dichtgegroeide, werkt men sinds deze eeuw aan het herstel van het oorspronkelijk open en gevarieerde heide- en stuifzandterrein.

Boslaan
3951CBMaarn
Utrecht Nederland
Foto: Koeheuvels© Staatsbosbeheer

Fiets- en wandelroutes van gebruikers

Er zijn nog geen routes openbaar gemaakt die langs deze bezienswaardigheid komen.

Plan zelf een route