Tankgracht Natuurgebied

De tankgracht uit de Tweede Wereldoorlog snijdt zigzaggend door het heideveld

Voormalige tankgracht
9459TABalloërveld
Drenthe Nederland
Foto: Tankgracht© Staatsbosbeheer