Landhuis Oranjestein Landhuis

Oranjestein is de voormalige rentmeesterswoning van het landgoed Oranjewoud van de Friese Nassaus. In 1820 werd de woning gekocht door de koopman Pieter Cats, die het huis ingrijpend liet verbouwen. Spoedig daarna werd bij het huis een landschapspark aangelegd door de tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Roodbaard introduceerde in Nederland een nieuwe stijl van parkaanleg. Hij brak met de traditie van de aanleg van rechtlijnige, mathematische geconstrueerde tuinen. De tuinen en parken van Roodbaard worden gekenmerkt door het gebruik van slingerpaden en niervormige vijvers in een geaccidenteerd terrein. De schoonzoon van Pieter Cats, Johannes Bieruma Oosting, diens zoon Jan en kleinzoon Johan breidden het park verder uit. Ook de woning werd enige keren ingrijpend verbouwd. De huidige eigenaar, de familie De Beaufort-Van Sminia, bewoont het landgoed in de zomermaanden. Ook in 2007 vond er weer een omvangrijke renovatie van de woning plaats.

Van Limburg Stirumweg 2
8453 JEOranjewoud
Friesland Nederland
Foto: Landhuis Oranjestein© Landhuis Oranjestein_(Wikipedia)_Kasteelbeer geen copyright