Spaarnwouderplas - De Smient - Vogelkijkhut Vogeluitkijkhut

Deze vogelkijkhut staat aan een veenweideplas, omgeven door natte graslanden. Er zijn ooit diverse zeldzame vogels gezien zoals de poelruiter en Amerikaanse smient. De plas wordt als slaapplaats gebruikt door onder andere lepelaar en grutto. Overdag zijn er vaak krakeenden en slobeenden te zien. 's Winters verzamelen zich op en rond het water smienten en veel andere watervogels. Op de drassige oevers, waar in de zomer moerasandijvie bloeit, foerageren grutto en tureluur.

Kerkweg 15
2064 KRSpaarndam
Noord-Holland Nederland

Fiets- en wandelroutes van gebruikers

Er zijn nog geen routes openbaar gemaakt die langs deze bezienswaardigheid komen.

Plan zelf een route