Spaarndam - Landje van Gruijters - Vogelkijkscherm Vogeluitkijkhut

Het Landje van Gruijters is een plasje gelegen aan de westkant van het oude dorp Spaarndam. Het plasje heeft een zeer lage waterstand en hierdoor vindt u er veel soorten vogels zoals kluut, grutto, oeverloper, bontbekplevier, tureluur en lepelaar, maar ook kwikstaarten, slobeenden, waterhoen en krakeend.

Slaperdijkweg
2063Spaarndam gem. Haarlem
Noord-Holland Nederland