De Tungelroyse beek VVV-idee

Door het gebied stroomt de sterk meanderende Tungelroyse Beek. Deze beek is de slagader van de waterhuishouding van Midden-Limburg. Zij ontspringt op het grensgebied met België en mondt onder de naam Neerbeek uit in de Maas. In 1999 werd begonnen met één van de grootste beekhersteloperaties van Nederland; de sanering en herinrichting van de Tungelroyse beek. Over een totale lengte van 30 kilometer werd in 12 jaar tijd in fases gewerkt aan het terugbrengen van de oorspronkelijke vorm . De kronkelige vorm wordt meanderend genoemd. De grond werd ontdaan van verontreiniging en er werden verbeteringen toegepast voor betere leefbaarheid voor flora en fauna. Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan de recreatieve mogelijkheden van de Tungelroyse beek. Met als gevolg dat de Tungelroyse Beek een waar paradijsje is geworden.


6005 PPWeert
Limburg Nederland