Tungelerwallen Natuurgebied

Het aangeplante dennenbos in dit gebied heet de Tungelerwallen en wordt afgewisseld met stukken heide en stuifzand. De open delen zijn belangrijk voor insecten als de mierenleeuw en graafwespen. Verder zitten in het gebied veel sprinkhanen. Op de heide broeden vogels als boomleeuwerik, boompieper en roodborsttapuit. Om deze vegetatie in stand te houden, wordt het stuifzand dat met bos en heide dreigt dicht te groeien regelmatig handmatig open gemaakt. In de winter kleurt dit gebied prachtig op door de vele mossoorten die dan van kleur veranderen.

Tungelerwallen
6039 SCWeert
Limburg Nederland