St. Willibrordus kapel Kerk

De gotische kapel stamt uit de 16e eeuw en ligt op de provinciegrens tussen Limburg en Noord-Brabant. In 1641 werd de kapel in opdracht van Adam Schellart van Obbendorp en Aleida van Wittenhorst hersteld (gevelsteen). Opnieuw hersteld in 1770. De open bidhal werd in 1896 toegevoegd. In 1968 werd de kapel gerestaureerd. Bij de kapel bevindt zich de St-Willibrordsput, die bekend staat als de heilige bron. Volgens de legende heeft Sint Willibrordus op deze oorspronkelijke offer- en vergaderplaats gepredikt en gedoopt. In de kapel bevindt zich een Willibrordusbeeld uit het midden van de 17e eeuw en een retabel uit de 18e eeuw.

Sint Wilbertsweg
5862 BAGeijsteren
Limburg Nederland
Foto: St. Willibrordus kapel© VVV Venray