Petrus- en Pauluskerk Kerk

De Petrus- en Pauluskerk in Straelen is een rooms-katholieke kerk, die ondanks de verovering van Straelen in 1632 door de Staatse en protestantse stadhouder Frederik Hendrik katholiek is gebleven. Deze zoon van Willem van Oranje stond de katholieke inwoners van zijn veroverde gebieden toe hun geloof te blijven uitdragen. Hoewel zij als tegenprestatie zij enkele kerken moesten afstaan aan de protestanten, mocht dit gold niet voor de Petrus- en Pauluskerk. In de daarop volgende jaren had Frederik Hendrik niet genoeg mankracht om alle gebieden te blijven behouden en raakte hij Straelen weer kwijt.

Kirchplatz
47638Straelen
Noord-Rijnland-Westfalen Duitsland