Onze-Lieve-Vrouwe-van-Smartenkapel Kapel of kruis

Opvallend in het Limburgse landschap zijn de vele kapelletjes die vaak langs de weg staan, zoals deze Onze-Lieve-Vrouwe-van-Smartenkapel. Het huidige Limburg was als onderdeel van Spaans-Gelre tijdens de Tachtigjarige Oorlog katholiek gebleven, waardoor oude religieuze gebruiken nog grotendeels in stand bleven. In deze kapel wordt Maria vereerd met haar smarten, waaronder de dood van haar zoon Jezus.

Rijkel 21
5954 NJBeesel
Limburg Nederland