Nederlandse Hervormde Kerk Krommenie Kerk

Op deze plaats stond ooit een aan St. Petrus Banden toegewijde kapel, die in de Tachtigjarige Oorlog werd verwoest.

Krommeniedijk 182
1562 GTKrommenie
Noord-Holland Nederland