Stichting De Noordeinder Vermaning Kerk

In de zestiende en zeventiende eeuw vormden de doopsgezinden hier de grootste bevolkingsgroep. De oude naam 'vermaning' van deze kerk verwijst naar de eerste doopsgezinden, die geen geschoolde predikanten kenden, maar leraren of vermaners.

Noordeinde 18
1485 EVNoordeinde
Noord-Holland Nederland
Foto: Stichting De Noordeinder Vermaning© De Noordeinder Vermaning