Gemaal Lovink Gemaal

Gemaal Lovink is in oktober 1957 in werking gezet om de Oostelijke Flevopolder leeg te pompen. Dit lukte, samen met de gemalen Wortman (Lelystad) en Colijn (Ketelhaven), binnen negen maanden. Het gemaal Lovink is genoemd naar dr. H.J. Lovink (1866-1938). Hij was voorzitter van de Staatscommissie, die de landbouwkundige en economische kant van de inpoldering heeft behandeld. Nadien was hij voorzitter van de Commissie van Advies voor de proefpolder nabij Andijk.

Harderdijk 1
8256 RXBiddinghuizen
Flevoland Nederland