Natuurgebied Marum Natuurgebied-OUD

Het Marum (± 315 ha) is het meest noordelijke deel van het Groot Schietveld en ligt links van de Kampweg richting Brecht en is al militair domein sinds de jaren 1890. Door het decennialange militaire gebruik is het historische beekdallandschap in het Marum grotendeels bewaard gebleven, en kunnen er sporen worden teruggevonden van het landgebruik van de vroege middeleeuwen tot op heden. Ook de natuur heeft hier baat bij gehad: heide en schrale graslanden die ooit algemeen waren in de Kempen zijn in het Marum bewaard gebleven, en een aantal belangrijke dier- en plantensoorten die hieraan gebonden zijn komen er nog voor.


2990Wuustwezel
Antwerpen België

Fiets- en wandelroutes van gebruikers

Er zijn nog geen routes openbaar gemaakt die langs deze bezienswaardigheid komen.

Plan zelf een route