De Grote Zandgroeve Toeristische bezienswaardigheid

De Goudsberg (ook wel Lunterseberg genoemd) werd eeuwen lang gebruikt voor het afgraven van zand en grind. Zwaar handwerk voor de gravers en zwaar werk voor de trekpaarden om de hoogteverschillen, langs mulle wegen, te overbruggen. Na de oorlog is de zandwinning enorm toegenomen. Vele wegen en huizen zijn gerealiseerd met zand uit de grote zandgroeve. Daardoor is het aanzien van het landschap sterk veranderd. Het diepe dal dat tussen het hoogste punt van het gebied - de Piek - en de Lindeboomsberg ligt, was vroeger juist een top: de Hooge Berg. De grote zandgroeve is al enkele tientallen jaren niet meer in gebruik. Nog steeds zijn enkele kleine afgravingen zichtbaar. Nog vroeger werd er veel grind gewonnen door middel van pure handenarbeid. Met paard en wagen werd het kostbare grind afgevoerd naar verzamel depots. Met recht 'het goud van de Goudsberg'.

Hessenweg
6741 JRLunteren
Gelderland Nederland