De kapel van het Vlasmeer Kapel of kruis

Deze kapel werd gebouwd in de 18e eeuw. Sinds de tweede helft van de 19e eeuw valt de kapel onder de bevoegdheid van de Ekselse kerkfabriek. In deze kapel wordt O.L. Vrouw van Rust vereerd, de patrones van de zieken en de stervenden. Het gebouw is een beschermd monument.

Vlasmeerstraat
3941Hechtel-Eksel
Limburg België