Leersumse Veld Natuurgebied

Het Leersumse Veld is het stilste plekje in Nederland. In de ijstijd uitgesleten door smeltwater in de stuwwal die nu Utrechtse Heuvelrug heet. Ontbossing en overbeweiding hebben in de loop van eeuwen de grond uitgeput. Het Leersumse Veld werd een gebied van stuifzand en heide, die op natte plaatsen ging vervenen.

Maarsbergseweg
3956 KWLeersum
Utrecht Nederland
Foto: Leersumse Veld© CC BY RTB Heuvelrug & Vallei / Willem van Leuveren sr.