Rode Klif Uitzichtpunt

Dit Klif dankt zijn naam aan de kleur van de keileem waaruit het is opgebouwd. De rode kleur is het gevolg van ijzerrijkdom en geringe ontkalking. Rode keileem is alleen in Gaasterland te vinden. Bij het Rode Klif staat sinds 1951 een monument van zwerfstenen. Op de bovenste steen staat de tekst ‘leaver dea as slaef’ (liever dood dan slaaf) als herinnering aan de Slag bij Warns. Dit was de veldslag tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. De Hollandse ridders werden, bij het dorpje Warns, aangevallen door de plaatselijke bevolking. Ze sloegen op de vlucht en kozen ongelukkigerwijs ’de ferkearde wei,’ de weg naar het Rode Klif. Het moerassige landschap zorgde ervoor dat ze, met hun zware harnassen, verpletterend werden verslagen.

Skarl
8721 EXWarns
Friesland Nederland