Fort Vechten Fort

Vechten had als taak het afgrendelen van de Houtense vlakte en het bestrijken van de spoorlijn Arnhem-Utrecht. Het fort is een kruising van het polygonale en gebastioneerde systeem (bastaardsysteem). Het terrein is 17 hectare groot en na Rijnauwen het grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Marsdijk 2
3981 HEBunnik
Utrecht Nederland
Foto: Fort Vechten© Marketing De Hollandse Waterlinie