Poldermolen de Breek Windmolen

De Etersheimer Braakmolen is een poldermolen in Etersheim die de gelijknamige Etersheimer Braakpolder bemaalt. De Etersheimer Braak is ontstaan door een dijkdoorbraak en in 1632 bedijkt. De polder maalt uit als onderbemaling op de polder Zeevang. In 1882 verbrandde de oude molen.De nieuwe molen die werd gebouwd was geen lang leven beschoren, want in 1886 brandde die ook af. Ook toen werd weer voor nieuwbouw gekozen.De molen werd in 1920 vervangen door een elektrisch gemaal en in 1926 werden de roeden gestreken. In 1935 werd de romp zelfs afgezaagd boven de kapzolder.In 1999 werd, na initiatieven van een jaar eerder, een stichting opgericht om de molen weer maalvaardig te maken. Uiteindelijk werden in 2002 de kap en roeden weer geplaatst. Uiteindelijk werd de molen in 2005 weer maalvaardig opgeleverd. De molen kan zowel uitmalen, als in circuit malen.

Etersheimer Braakweg 5
1474 MVOosthuizen
Noord-Holland Nederland
Foto: Poldermolen de Breek© J. Rijnders