'Het hoge licht-oud', kunstverlichtingsmuseum Vuurtoren

Op 14 februari 1894 werd de vuurtoren, het ‘Hoge licht’, in gebruik gesteld. Het ontwerp van A.C. van Loo werd gebouwd door ijzergieterij Penn & Bauduin uit Dordrecht. De toren, die 30 meter hoog is (van terp tot topje windwijzer), had een dubbele functie. Het was een herkennings- en een geleidelicht voor de binnenkomende vaart. Met de kleinere vuurtoren aan de Berghaven, het inmiddels naar Rotterdam verplaatste ‘lage licht’, vormde het ‘hoge licht’ de zogenaamde lichtlijn: wanneer de twee lichten recht boven elkaar te zien waren, lag het schip op de juiste koers om het kanaal op te varen. In 1960 werd het licht draaibaar gemaakt waardoor de krachtige lichtbundels over Hoek van Holland veegden. In 1974 werd het licht gedoofd. Nieuwe vuurtorens waren nodig door de verandering van de havenmond en de wijziging van de strekking van de lichtenlijn; bij de oude situatie was deze 108º en nu is deze 107º. Sinds 1982 is het oude ‘Hoge licht’ een Rijksmonument; het Kustverlichtingsmuseum is er gevestigd.

Willem van Houtenstraat 102
3151 ACHoek van Holland
Zuid-Holland Nederland
Foto: 'Het hoge licht-oud', kunstverlichtingsmuseum© CC BY RTI Hoek van Holland