Vestingstad Zwolle Vestingstad

Zwolle is in de middeleeuwen ontstaan als een nederzetting op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht. Deze nederzetting groeide uit tot een belangrijke handelsstad in de middeleeuwen. De vijftiende eeuw was voor Zwolle een eeuw die in teken stond van een enorme bloei door het Hanzeverbond. Het vervoer van handelsgoederen over de IJssel werd steeds belangrijker en daar profiteerde Zwolle van. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Zwolle omgetoverd tot een vestingstad. In dertien jaar kreeg de stad maar liefst twaalf bastions, zoals de Suikerberg en de Badhuiswal. Deze bastions vind je tegenwoordig nog steeds terug in Zwolle. Tot aan het begin van de 19e eeuw werd er veel aandacht besteed aan het verbeteren van de vestingwerken, maar daarna werd duidelijk dat de werken geen doel meer hadden. De stadsmuren en de poorten werden toen gesloopt, zodat er plaats was om de stad verder uit te kunnen breiden. Het enige wat overbleef was de Sassenpoort en de bastions. Vooral de Sassenpoort vormt tegenwoordig een bekend beeld in Zwolle.