Vestingstad Coevorden Vestingstad

Coevorden is de oudste stad van heel Drenthe en in de zeventiende eeuw was deze stad de sterkste vestingstad van Europa. In de middeleeuwen was Coevorden slechts een kleine nederzetting op een zandrug tussen de veenmoerassen. Deze nederzetting groeide uit tot een welvarende handelsstad door de strategische ligging aan de weg die van Groningen naar Münster liep. Rond het jaar 1600 werd de stad omgevormd tot een vestingstad om de stad te beschermen tegen de strijd die plaatsvonden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Er werd een stervormige muur om de stad heen gebouwd met zeven bastions en er werd een binnengracht aangelegd. Op die manier werd Coevorden een ontzettend goed beschermde stad. In de 19e eeuw werd Coevorden steeds minder belangrijk en daardoor nam het belang van de vestingwerken ook af. Uiteindelijk werd een groot deel van de wallen en de gracht gesloopt. In het Arsenaal van Coevorden vind je het stedelijk museum waar je kunt bekijken hoe indrukwekkend de vestingstad er vroeger uitzag met haar dubbele stervormige stadswal.

Schoolstraat
7741 GSCoevorden
Drenthe Nederland