Sint-Agnietenklooster Museum

In de veertiende eeuw is de stad Elburg verplaatst naar de huidige locatie. De precieze reden hiervoor is onbekend. Het rechte stratenpatroon stamt uit deze periode evenals dit Sint-Agnietenklooster. Na de Reformatie in de zestiende eeuw kwam het klooster in handen van het stadsbestuur. Momenteel is hier het Museum Elburg te vinden. Kijk voor actuele openingstijden op https://www.museumelburg.nl/het-museum/.

Jufferenstraat 6-8
8081 CRElburg
Gelderland Nederland
Foto: Sint-Agnietenklooster© CC-BY-SA HerryB