Kasteel Arcen Kasteel

Kasteel Arcen is in de zeventiende eeuw aangelegd op een plek waar eerder het landhuis Het Nije Huys stond. Dit Huys was in handen van de heren van Arcen, leenmannen van de hertog van Gelre. In 1646, toen de Tachtigjarige Oorlog nog in gang was, werd het Huys tijdens het beleg van Venlo compleet verwoest. In 1653 werd het huidige kasteel Arcen gebouwd door Marcelis van Gelder, heer van Arcen en nakomeling van een bastaardzoon van Karel van Gelre.

Lingsforterweg 24
5944 BEArcen
Limburg Nederland
Foto: Kasteel Arcen© Liefde voor Limburg