Slot Loevestein Kasteel

Slot Loevestein is een van de bekendste kastelen van Nederland. Het werd in de veertiende eeuw gebouwd door Dirk Loef van Horne (1338-1402), een leenman van de graaf van Holland. De ridder zag in dit oorspronkelijk door monniken bewoonde gebied (vandaar de naam Munnikenland) een strategische plek voor een uitvalsbasis. Vanuit het slot hief hij tol op de Waal, Maas en Merwede en organiseerde hij rooftochten. In 1372 raakte Dirk het slot kwijt aan de graven van Holland. Vanwege de strategische ligging bleef het slot door de eeuwen heen veelvuldig onderdeel uitmaken van conflicten. Een bekend verhaal over het slot komt uit de periode dat het dienst deed als staatsgevangenis aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog. Op 22 maart 1621 wist Hugo de Groot uit het kasteel te ontsnappen door zich te verstoppen in een boekenkist. Kijk voor de actuele openingstijden op https://www.slotloevestein.nl/.

Schouwendijk
5307TGZaltbommel
Gelderland Nederland
Foto: Slot Loevestein© CC-BY PAUL-fotografie-Netherlands