De Epemastate Kasteel

Deze state in het Friese dorp IJsbrechtum is gebouwd in 1625. Hier woonden lange tijd verschillende grietmannen van Wymbritseradeel. In de 13e eeuw stond er al een houten woning op deze locatie met stallen en tuinen. Verder lag er een landhuis in het bos dat tegenwoordig tussen de poort en de kerk ligt. Rond 1450 is dat landhuis gesloopt, maar er zijn nog steeds restanten van te vinden. De tuin rondom het huis is ontworpen in de Engelse landschapsstijl. Daar is alleen niet meer zoveel van terug te zien. In de loop van de twintigste eeuw heeft het park meer het karakter van een bos gekregen. Aan het begin van de 21e eeuw probeerde toenmalige eigenaar om het park weer in oorspronkelijk staat te herstellen, maar daar is hij niet in geslaagd. In het voorjaar groeien er veel krokussen in de tuin en verder groeien er sneeuwklokjes en gele anemonen. Dat geeft het park een fleurig aanzicht. Maak hier dus zeker eens een ommetje.

Tsjerkepaed
8633KTSúdwest Fryslân
Friesland Nederland