Laarwoud Landgoed

Het is vrijwel zeker dat deze havezate ver voor de 17e eeuw is gesticht en behoorde toe aan de familie Van Selbach. De havezate bleef steeds nauw betrokken bij het openbare bestuur vanwege het feit dat de bewoners hoge posten bekleedden in het bestuur van provincie en gemeente. Na 1915 werd het Laarwoud de ambtswoning van de burgemeester. Toen de bezetter in 1941 de havezate vorderde werd de band tussen het Laarwoud en gemeente doorgesneden. Na de bezetting werd het ingericht tot noodverpleeghuis. Na de oorlog kreeg de gemeente weer de vrije beschikking over het Laarwoud. Aangezien het niet mogelijk was om het gebouw in oude toestand te herstellen werd besloten om hier het gemeentehuis te vestigen. Na de herindeling in 1998 moest een nieuw gemeentehuis gebouwd worden. De nieuwe locatie is in Vries. Sinds 2004 is Laarwoud weer in particulier bezit.

't Laarwoud
9471AVTynaarlo
Drenthe Nederland
Foto: Laarwoud© Havezate Laarwoud_(Wikipedia)_Serassot_geen copyright