Reijmersbeek Kasteel

Dit kasteel werd gebouwd in de zestiende eeuw, maar het landgoed bestaat waarschijnlijk al sinds de vijftiende eeuw. In de achttiende eeuw werd het gebouw verbouwd en toen kreeg het ook zijn huidige uitstraling. Het bakstenen hoofdgebouw heeft een mansardedak en een imposante toren. De Oostenrijkse torenspits werd er pas in 1970 opgezet. Vroeger lagen er in de parktuin meerdere visvijvers die waren verbonden met de Geleenbeek. Nu is daar nog maar één vijver van over. Op het terrein ligt naast het kasteel nog een kasteelboerderij die in de zeventiende eeuw werd gebouwd. Volgens geruchten was Kasteel Rijmersbeek de vergaderplek van de zogenaamde Kring van Reijmersbeek. Dit geheimzinnige genootschap zou bestaan uit adel, regenten en geestelijken, stuk voor stuk invloedrijke Rooms-katholieken. Zij maakten zich zorgen over de koers die de Limburgse kerkprovincie voer vanaf de jaren ’60 en ze probeerden hier invloed op uit te oefenen. Het verhaal gaat dat zij een belangrijke rol speelden bij de benoeming van dr. Joannes Matthijs Gijsen tot bisschop van Roermond.

Nutherweg
6361HDNuth
Limburg Nederland