Strijthagen te Welten Kasteel

Het oude kasteel lag ten zuiden van de Weltervijver op een rechthoekig omgracht terrein.Rechthoekig gebouw, XVI, met dichtgemetselde tussendorpelkozijnen van Naamse steen in de achtergevel. Sterk gewijzigd in de 19de eeuw. Omstreeks 1860 verbouwd

Welterkerkstraat
6419 CRHeerlen
Limburg Nederland