Kasteel Natewisch Kasteel

De gracht omsluit een rechthoekig eiland. Dit eiland was van oorsprong kleiner en in 17de eeuw vergroot voor thans weer verdwenen uitbreiding. Rond deze tijd is ook het voorterrein verdwenen, deze is nog te zien op een tekening van Roelant Roghman uit 1646/1647.

Lekdijk
3958NEUtrechtse Heuvelrug
Utrecht Nederland