Linschoten II Kasteel

Het huis werd ongeveer twintig meter breed en ongeveer negen meter diep. Het werd dwars vóór de stal gebouwd zodat een gebouw met L-vormige plattegrond ontstond.Daardoor kwam het overeen met in het rivierengebied voorkomende kapitale 17de eeuwse dwarshuis

Noord Linschoterdijk
3461ACMontfoort
Utrecht Nederland