Egede Kasteel

Rond 1382 lag er op deze plaats een havezate. Daar is nu slechts nog een klein gedeelte van over en een boerenerf. De toegangspoorten van de havezate staan nu in Enschede.

Hancateweg-Oost
7447TLHellendoorn
Overijssel Nederland