Fort de Bilt Fort

In 1816-1879 verrees dit verdedigingswerk ter afsluiting van de straatweg tussen Utrecht en De Bilt.Rond 1930 werd de straatweg die om het fort liep, verbreed en dwars door het fort aangelegd. Hierdoor is het centrale gebouw gesloopt en is de bomvrije kaz

Biltsestraatweg
3584BEUtrecht
Utrecht Nederland