Recreatiegebied de Lithse Ham Dagrecreatie

Rivieren hadden een bijzondere betekenis in de late ijzertijd en Romeinse tijd. Er werden regelmatig voorwerpen in rivieren gegooid. Zo ook in de Maas tussen Lith en Kessel. Bij het uitbaggeren van de Lithse Ham in de jaren ’70 en ’80, is dan ook een enorm aantal archeologische voorwerpen gevonden. Bronzen ketels, zwaarden, gordelhaken en kledingspelden wijzen erop dat dit een bijzondere plek was in de late ijzertijd. De menselijke skeletresten wijzen bovendien op mensenoffers. In de Romeinse tijd werden op dezelfde plaats als de cultusplaats uit de ijzertijd, een tempel gebouwd. Er is bewijs gevonden dat de Romeinse veldheer Julius Caesar rond het jaar 55 aanwezig was bij Empel en Lith. Romeinse resten duiden op een strijd tussen het Romeinse leger en Germaanse stammen.

De Lithse Ham
5397 GLLith
Noord-Brabant Nederland
Foto: Recreatiegebied de Lithse Ham© CC BY Lieske Meima