TOP Mallumse Molen Toeristisch Overstappunt (TOP)

Deze watermolen aan de Berkel was in het bezit van de Heer van Mallum, die in de achttiende eeuw de omwonenden verplichtte hun graan hier te laten malen. Via de Mallumsche Molen had hij grip op de hoeveelheid graan en daarmee de inkomsten en de belasting die hij hierover kon heffen.

Mallumse Molenweg
7152 AVEibergen
Gelderland Nederland
Foto: TOP Mallumse Molen