Nederlandsee Hervormde kerk Oude Groninger Kerken

Het middeleeuwse karakter van dit rechtgesloten zaalkerkje is danig aangetast. De laatste 20 jaar hebben geregeld restauraties plaats gevonden; de gehele bouwgeschiedenis van de 13e eeuw tot op heden is er aan af te lezen. Door de pleisterlaag in de kerk weg te halen zijn veel oude elementen, zoals de smalle romaanse ramen, de aanzet van de koepel, de vrouweningang, een ‘piscina' en een gemetselde kast voor de roomse eredienst weer zichtbaar.

Sleuteladres(sen):
Boor Vermeulen, Hoofdweg 52, 9966 VD, ZUURDIJK, tel. 0595-571318

Moeshorn
9966VHDe Marne
Groningen Nederland