Protestantse Kerk Nederland Oude Groninger Kerken

De oorsprong van deze zaalkerk ligt in de middeleeuwen. De oude gewelven zijn vervangen door houten, gestucte tongewelven en op de oostwand zijn restanten muurschilderingen uit de late middeleeuwen zichtbaar.

Kostersgang
9988RNEemsmond
Groningen Nederland