Nederlandse Hervormde Kerk Oude Groninger Kerken

Een eenvoudige, rechtgesloten zaalkerk met een fraai interieur. Blauwe balkenzoldering, balken uit verschillende perioden. Tegen de koorsluiting staat een kansel uit de 17e eeuw, met in de kuip het wapen van collator Schotto Tamminga van Bellingeweer. Naast de preekstoel een eveneens 17e eeuwse herenbank en een aantal zerken uit de 17e en 18e eeuw.

Sleuteladres(sen):
N. Driessen, D. Wierengastraat 76, 9969 PE, WESTERNIELAND, tel. 0595-528615

Schaapweg
9969PMDe Marne
Groningen Nederland