M7: Sabelspoort Middeleeuwen

Arnhem kende in de Middeleeuwen vier hoofdpoorten: de Rijnpoort, St. Janspoort, Velperpoort en de Sabelspoort. Van al deze poorten is de Sabelspoort de enige die bewaard is gebleven.

Markt
B-6811Arnhem
Gelderland Nederland