Molen Koningslaagte Windmolen

Ten westen van Zuidwolde vind je de poldermolen Koningslaagte. Deze molen werd hier gebouwd in 1878 als hoofdgemaal van de polder. Tegenwoordig is het een reservegemaal op vrijwillige basis.

Koningslaagtepad
9785TCBedum
Groningen Nederland
Foto: Molen Koningslaagte© CC BY Shutterstock_140696131