De Hoop Windmolen

Een unieke stellingkorenmolen met als enige molen in Nederland een zelfzwichtend Bilau wiekensysteem. Dit is een bijzonder systeem waarmee de snelheid van het draaien van de molen automatisch wordt geregeld. Kenmerkend voor dit wieksysteem is ook de kleur van de wieken.

Asserstraat
9331JDNoordenveld
Drenthe Nederland