De 1200 Roe Windmolen

De molen is gebouwd in 1632 na de aanleg van de Haarlemmertrekvaart en diende voor de bemaling van de Osdorper Binnenpolder. In 1951 verloor de molen zijn functie toen een groot deel van de polder onder het zand van de Westelijke Tuinsteden verdween.

Willem Molengraaffstraat
1063LEAmsterdam
Noord-Holland Nederland